Privaatsustingimused

ÜLDTINGIMUSED

ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

  1. Üldsätted

1.1.Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Hansa Grupp OÜ veebilehe Kasutajatele.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

1.2. Andmete vastutav töötleja on Hansa Grupp OÜ, registrikood 10923131, asukoht Mustamäe tee 54, Tallinn 10621

1.3. Andmed on vabatahtlikult edastatavad andmed.

1.4. Vabatahtlikult esitatavad andmed on e-posti aadress tööpakkumiste edastamiseks.

1.4.1. Antud eraldi nõusolek andmete edastamisega on Tellija andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, st talle edastatakse turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt antud kontaktandmeid kasutades.

1.5. Hansa Grupp OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on koostööpartnerid, kelle andmed on edastatakse päringule, mis edastatakse emailile:

1.6. Andmeid kasutatakse Hansa Grupp OÜ või volitatud töötleja poolt:

1.6.1. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

1.7.Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Hansa Grupp OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg

1.8.Hansa Grupp OÜ säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

1.9.Kliendil on õigus saada Hansa Grupp OÜ teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

1.10. Kliendil on õigus nõuda Hansa Grupp OÜ enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

1.11. Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;

1.12. Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

2.KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine

2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Hansa Grupp OÜ veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.

2.2. Hansa Grupp OÜ kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine

2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.

2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.

2.5.Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?

2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.