Hansa Grupi kasum kasvas 6,1 protsenti 1,7 miljoni euroni
03. september 2019

Balti riikides tegutseva transpordiettevõtete kontserni OÜ Hansa Grupp konsolideeritud käive moodustas 2018. aastal 49,3 miljonit eurot, puhaskasum kasvas aastaga 6,1 protsenti 1,7 miljoni euroni.

Käive jagunes peamiselt bussivedudega seotud teenuste, autorendiga seotud teenuste ning tarbesõidukite müügi- ja hooldusteenuste vahel, teatas Hansa Grupp. Suurima osa kasumist moodustas sõidukite rent, millele järgnes autode müük ja hooldus. Reisijate vedu oli mullu väikeses miinuses.
Hansa Grupi juhatuse esimehe Neeme Tammise sõnul investeerisid grupi ettevõtted põhivarasse aasta jooksul 4,5 miljonit eurot. “Eesti bussitranspordi turg on keerulises seisus, mida ilmestab krooniline tööjõupuudus ja ebavõrdne konkurents makse maksvate ja makse mitte maksvate ettevõtete vahel,” ütles Tammis pressiteates ja lisas, et konkurentsis püsimiseks on ettevõte investeeringuid jätkanud.

“Meie selge veendumise kohaselt peab riik bussitranspordisektori suure tellija ja järelevalvajana ebavõrdse konkurentsi ohjamisel ja kvaliteetse teenuse tagamisel olema resoluutsem,” märkis Tammis.

Hansa Grupi kontsernis töötas 2018. aasta lõpu seisuga 709 inimest. Sotsiaal- ja tulumaksu maksis kontsern jooksval aastal 5,2 miljonit eurot.
Rendis oli grupi ettevõtetel hooaja kõrgpunktis 1761 sõidukit, reisijateveoks kasutati 400 bussi. Hansa Grupi ettevõtted ostsid erinevaid kütuseid aasta jooksul üle 5 miljoni liitri. Kontserni bussiettevõtted sõitsid reisijaid teenindades ligikaudu 21 miljonit kilomeetrit.

Hansa Grupp OÜ kontserni kuuluvad emaettevõte Hansa Grupp OÜ, Hansabuss AS-i kontsern 87,5-protsendise osalusega, Moonsund Eco OÜ 45-protsendise osalusega ning IV Pluss AS, Baltic Mobility OÜ kontsern ja Hansakredit OÜ kõik 100-protsendise osalusega.

2018. aastal suurendas Hansa Grupp OÜ oma osaluse tütarettevõttes Hansarent OÜ-s 100 protsendini ning müüs kogu osaluse oma tütarettevõtte Baltic Mobility OÜ konsolideerimisgruppi kuuluvale ettevõttele Mobility Eesti OÜ. Hansarent OÜ ja Mobility Eesti OÜ ühendati ja tegevust jätkatakse ärinime Hansarent OÜ alt.

Hoolime oma inimestest ja pingutame selle nimel, et luua keskkond, kus igaüks tunneks ennast hästi ja hoituna!

Liitu meiega!